30/05/2012

Mazpulku un JZK neformālā tikšanās/diskusija par jauniešu iespājām un dzīvi laukos

http://www.ustream.tv/embed/recorded/22958062
Video streaming by Ustream

p.s. video skaņa sākas 00:28 sek.

Advertisements
03/05/2012

Mazpulcēna prakse – Domā globāli stādi lokāli

Latvijas Mazpulki sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu seminārā “Mazpulcēna prakse – Domā globāli stādi lokāli”

“Mazpulcēna prakse” ir divu dienu seminārs, kurā mazpulcēni varēs apgūt dažādas praktiskas zināšanas par Permakultūru, videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanu.

Mazpulcēna praksē varēs:
Uzzināt par to kā likt dārzam strādāt tavā vietā.
Gūt praktiskas zināšanas, par to kā uzlabot savu dārzu.
Gūt jaunas idejas nākošajiem projektiem.
Iepazīties ar citiem interesantiem mazpulcēniem.
Uzzināt, kā Tu darbojoties savā dārzā vari ietekmēt klimata pārmaiņas.